Økonomi

Fakturering og regnskap:
Vi sender faktura på EHF, PDF eller pr. brev.
Vi kan dele opp faktura til de enkelte prosjekt/avdelinger om dere ønsker.

Spørsmål vedr faktura, betalinger og regnskap: alf@fagverktoy.com

Purring :
Norkred AS følger opp kundefordringer og sender purringer og inkassovarsler i henhold til gjeldende lovverk og regler.
Det påløper renter og gebyrer etter gjeldende satser. Det purres også på renter og gebyrer.

Inkasso :
Når en faktura sendes til inkasso stenges kundekonto hos Fagverktøy. Kontoen blir ikke automatisk gjenåpnet ved betaling.
For gjenåpning av konto, kontakt Svein Andersen på svein@fagverktoy.no eller tlf. 78494090.

Visma Financial Solutions AS håndterer alle våre inkassosaker.

Visma Financial Solutions AS
Karenslyst allé 56, 0277 Oslo | +47 73 20 60 00

Vi ber om at alle krav som er gått til inkasso betales til Visma Financial Solutions AS.

Lukk